Balet

07.09.2017 Zveme všechny potenciální zájemce na baletní kroužky "Dětské baletní divadlo" a "Baletíme s Naty". V následujících přílohách naleznete podrobné informace: Dětské baletní divadlo a Baletíme s Naty.