Novinky

25.06.2020 AKTIVNÍ MĚSTO

Zapojili jsme se do programu AKTIVNÍ MĚSTO. Bližší informace

zde

30.03.2020 ONLINE - Jedeme v tom společně!

Otevřeli jsme pro vás virtuální dveře k nám do domečku
Prosím, vstupte

ONLINE DDM Praha 5

Koronavirus a omezení provozu nás nezastaví

Začátek školního roku s omezeními

31.08.2020
Vážení klienti,
stojíme na prahu nového školního roku, který nebude probíhat standartně. Řídíme se mimořádnými opatřeními MŠMT, MZd a KHS v návaznosti na stále se měnící epidemiologickou situaci. Snažíme se zachovat  a rozšířit volnočasové aktivity, některé školy ale naši činnost v jejich prostorách nepodpoří nebo posouvají svá rozhodnutí až na začátek října. Prosím tedy o sledování našich webových stránek a informačních  e-mailů z DDM Praha 5. Před zahájením poskytneme  aktuální informace o konkrétních epidemiologických opatřeních.
Pro přihlášení do kroužků použijte, prosím, webové stránky DDM Praha 5, z hygienických důvodů je omezen vstup cizích osob do budovy DDM, Štefánikova 235/11, Praha 5.
 
Městské části Praha 5 a Praha 6 pokračují v podpoře volnočasových aktivit Aktivní město a v současné době se jedná o příspěvek na pravidelnou zájmovou činnost (kroužky). Pravidla pro uplatnění najdete na webových stránkách městských částí. Z výše uvedených důvodů budeme kroužky do portálu Aktivní město hlásit průběžně, jak bude možné je otevřít. Je důležité aktivitu předem zaplatit a po obdržení voucheru zažádat o vratku Aktivní město. Vždy komunikujte s vedoucím kroužku, případně s vedoucím oddělení DDM Praha 5.
 
Děkuji za pochopení
Mgr. Marie Mertová
ředitelka DDM Praha 5