Novinky

20.11.2020 ADVENTNÍ VĚNCE

Blíží se doba adventu a my bychom vás rádi pozvali na naši již tradiční dílnu "Adventní věnce" trochu netradičně.

více informací zde

18.11.2020 Děti přejí seniorům

Pusťte se s námi do velké adventní výzvy s názvem "Děti přejí seniorům". Pomozte vykouzlit úsměv na tvářích starých lidí nejen z Pečovatelského domu v Červeném Kostelci u Náchoda.

více informací zde

24.10.2020 ONLINE - Jedeme v tom společně!

Otevřeli jsme pro vás virtuální dveře k nám do domečku
Prosím, vstupte

ONLINE DDM Praha 5

Koronavirus a omezení provozu nás nezastaví

Informace pro účastníky ZV – provoz DDM od 14.9.2020

10.09.2020

Informace pro účastníky zájmového vzdělávání
provoz DDM od pondělí 14.9.2020:

Z důvodu přetrvávání nepříznivé epidemiologické situace situace způsobené šířením COVID-19, je naší povinností zabezpečit preventivní opatření. Váš vstup a pobyt dítěte v DDM upravujeme podle nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 8/2020 takto:

Je zakázán vstup cizích osob do budovy DDM s těmito výjimkami:
1. rodič doprovázející na zájmový útvar předškolní dítě, ho může odvést do budovy a zase vyzvednout za předpokladu, že je vybaven ochrannými prostředky dýchacích cest, v mezidobí nečeká v objektu, ale mimo.
2. předem ohlášená návštěva , kterou si vyzvedne pracovník DDM.
3. Pracovníci provádějící úklid nebo nutné opravy.
Pro přihlašování a informace používejte webové stránky (www.ddmpraha5.cz) nebo telefon (257 323 918).

U vchodu do budovy je umístěn stojan na dezinfekci, prosíme o jeho použití před vstupem do budovy. Pro dezinfekci rukou používáme prostředky, které jsou bezchlórové a certifikované přímo k tomuto účelu.

Pro pobyt v DDM vybavte, prosím, své předškolní dítě dvěma kusy čistých roušek, jejich nošení je nutné ve všech společných vnitřních prostorech. Jednu roušku nasaďte před vstupem do DDM, druhou mějte s sebou v uzavřeném sáčku. Převlékejte, prosím, důsledně děti v šatně do čistého oblečení - jiného, než ve kterém přišlo. Také jej přezujte do obuvi s čistou podrážkou (platí zejména pro kroužky cvičení a také pro ty, které se konají v učebně s kobercem). Před vstupem do třídy zajistěte, aby si dítě v umývárně umylo ruce mýdlem.

Školní děti vstupují do budovy DDM samy bez doprovodu (s ochranným prostředkem dýchacích cest). Dítě s příznaky respiračního onemocnění se výuky nesmí účastnit, pokud nemá lékařské potvrzení o alergii nebo chronickém onemocnění provázeném těmito příznaky. Prosíme klienty o vstřícný přístup a respektování všech nastavených opatření. Jedná se především o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ostatních účastníků i zaměstnanců DDM.


Děkuji za pochopení a vážím si vašeho zájmu o aktivity Domu dětí a mládeže Praha 5.

Mgr. Marie Mertová
ředitelka
Dům dětí a mládeže Praha 5
Štefánikova 235/11
tel. 257 323 918
150 00 Praha 5
www.ddmpraha5.cz