Novinky

30.03.2020 ONLINE - Jedeme v tom společně!

Otevřeli jsme pro vás virtuální dveře k nám do domečku
Prosím, vstupte

ONLINE DDM Praha 5

Koronavirus a omezení provozu nás nezastaví

Pravidla vstupu do budovy DDM Praha 5

21.09.2020 Bezpečnostní rada Hlavního města Prahy v usnesení č. BR HMP 04/2020 ze dne 20. 9. 2020 doporučuje školám všech zřizovatelů zajistit dezinfekci rukou u vstupu do budovy. 
Z výše uvedeného důvodu jsou upravena pravidla pro vstup do budovy DDM Praha 5, Štefánikova 235/11. Sraz všech účastníků zájmových útvarů bude venku před vchodem do budovy DDM, odkud spolu s vedoucím ZÚ, který dohlédne na dezinfekci rukou, přejdou do šatny či učebny. Kódy pro účastníky budou až do odvolání nefunkční. Předání dětí po ZÚ proběhne opět před budovou. Výjimku mají předškolní oddělení, pravidla budou sdělena rodičům vedoucími těchto oddělení.