Novinky

24.10.2020 ONLINE - Jedeme v tom společně!

Otevřeli jsme pro vás virtuální dveře k nám do domečku
Prosím, vstupte

ONLINE DDM Praha 5

Koronavirus a omezení provozu nás nezastaví

Prezenční činnost DDM Praha 5 je opět omezena

30.12.2020

Milí účastníci, milí rodiče,

dovolujeme si vás informovat, že v návaznosti na krizové opatření Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 je od 4. 1. 2021 opět zakázána prezenční činnost Domu dětí a mládeže Praha 5. Budeme pokračovat distanční formou výuky v zájmových útvarech, ve kterých je možné ji realizovat. Přístupové údaje pro distanční výuku zůstávají stejné, jak jsme je zasílali dne 19. 10. 2020. Vstupní portál do ONLINE výuky je na našich stránkách online.ddmpraha5.cz v sekci Microsoft Teams. Třetí osoby, pokud nevykonávají  jinou domluvenou činnost, nemají přistup do DDM, případné podněty řešte, prosím, s vedoucími oddělení nebo na informační lince DDM v dopoledních hodinách. Odměny za absolvování Vánoční hry v parku Cibulka je možné vyzvednout od 4. 1. 2021 v informační kanceláři v přízemí DDM v pracovní dny od 9:00 do 11:00 hod. nebo až po zmírnění krizových opatření.

Jakmile bude možnost návratu k dalším formám činnosti, budete ihned informováni na našich webových stránkách a facebooku.

Velice nás odloučení mrzí. Přejeme vám  hodně štěstí a zdraví v roce 2021 a moc se na vás těšíme.

Tým DDM Praha 5