Klub Líheň

Líheň

Dopolední centrum pro předškolní děti (CPD) je určeno pro děti od 3-5let bez maminek. Pro děti je zde připraven plnohodnotný program přiměřený věku skupiny.

Na bázi individuálního přístupu je dětem poskytována příležitost nejen k volné hře a výběru partnera pro hru, pobytu venku a stravování spolu s vrstevníky, ale v rámci společného programu jsou systematicky (projektovou metodou) rozvíjeny základní vzdělávací složky:

  • tělesná (hrubá, jemná motorika),
  • rozumová (soustředění, postřeh, rozšíření znalostí, sebeobsluha),
  • jazyková (slovní zásoba, slovní vyjádření myšlenky, oslovení),
  • matematická (základní matematické představy a pojmy – dole nahoře, uvnitř vně, před, za, větší, menší apod.),
  • emocionální (osamostatnění, sdělení pocitu, kontrola reakce),
  • dramatická (přijetí role),
  • rytmická (pohybová, hudební),
  • melodická (poslech a napodobení, vokalizace),
  • estetická (osobní hygiena, vokální, tělesný i interpretační projev),
  • výtvarná a pracovní (vnímání barev, vlastní tvorba, nové techniky) .

Provoz Líhně pod vedením 2 zkušených pedagogů je od pondělka do pátku vždy    mezi 8:00 a 12:30hod .

S příspěvkem magistrátu má 15 dětí možnost navštěvovat rozlehlé a kvalitně vybavené prostory Líhně za 850Kč měsíčně. V posledních letech se kolektiv dětí ustálil a skupina se v průběhu roku příliš nemění.

Líheň najdete v přízemí Domu dětí a mládeže Praha 5 na adrese Štefánikova 235/11, Praha 5 – Smíchov, 150 00.

Její umístění sice neposkytuje školní zahradu, ale zato perfektní start k výletům po celé Praze.

Podrobné informace získáte přímo v Líhni mezi 8:00-8:30hod. ráno,  nebo na telefonu 251 512 715. 

Otevírací doba je stanovena od pondělí do pátku: 8:00 - 12:30 hod.

Přijďte se podívat, domluvit. Těšíme se na Vás.