Elektronika začátečníci - A

Seznámíme se s funkcí základních součástek, se zapojením jednoduchých elektronických obvodů, s návrhem a výrobou plošného spoje. Postavíme si několik malých zařízení ze stavebnic. Vlastní výrobky si může samozřejmě každý odnést domů. Budeme pracovat s modulovou stavebnicí, naučíme se pájet obvody i pracovat s kontaktním polem při zkoušení. Nevyhýbáme se ani související drobné mechanické práci.
Každý má k dispozici základní měřicí techniku a vybavení, za které v průběhu roku odpovídá. Náročnější vybavení, například osciloskopy nebo prostředky pro oživování zapojení, jsou všem společné.
Poznámka: Berte prosím v úvahu, že stejně jako se nikdo nenaučí hrát na hudební nástroj jen tím, že jednou za týden chodí "do hodiny", a jinak se hraní nevěnuje, se zájmem o elektroniku je to stejné. Pokud má dítě o tuto činnost zájem, bude potřebovat i doma určité vybavení a pracovní místo, ani nemusí být nijak náročné na prostor nebo pořizovací cenu. Pro činnost v kroužku to nutné není, ale u těch, kteří mají i domácí pracoviště, se v rámci možností pokusíme zaměřit na to, co by ho dále rozvinulo a vylepšilo.
V případě, že budou místa v tomto kroužku obsazena, se můžete přihlásit jako náhradníci.
POZOR!
Zároveň připomínám, že vzhledem k dřívějšímu času začátku kroužku, je tento kroužek vhodný pro menší děti.

Kód 190922
Název Elektronika začátečníci - A
Místo konání DDM Štefánikova 235/11
Hlavní vedoucí Michal Černý
Věková skupina 8-12 let
Vybavení na kroužek dle pokynů lektora
V ceně zahrnuto částečně materiál a náklady na lektora
Cena 1. pololetí 950,- Kč
Cena 2. pololetí 950,- Kč
Cena rok 1800,- Kč
Datum zahájení 16.09.2019
Datum ukončení 08.06.2020
Dny konání PO 15:15-17:15
Kontakt Ing. Michal Černý - 730999575
Volná místa 1.pololetí poslední 3 místa
Volná místa 2.pololetí poslední 3 místa