Novinky

30.03.2020 ONLINE - Jedeme v tom společně!

Otevřeli jsme pro vás virtuální dveře k nám do domečku
Prosím, vstupte

ONLINE DDM Praha 5

Koronavirus a omezení provozu nás nezastaví, proto některé z našich kroužků otevíráme svým uživatelům online. Tady roušku potřebovat nebudete.
Pojďte si s námi vyzkoušet činnosti, které pro vás připravují naši lektoři - vedoucí, které znáte ze svých kroužků. Jedeme v tom společně! Tým DDM Praha 5

24.03.2020 DDM Praha 5 je uzavřen

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav a nově zakázala osobní přítomnost žáků, studentů a ostatních účastníků při vzdělávání nebo studiu na základních uměleckých školách, při zájmovém vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (do této kategorie patří i DDM), na jazykových školách a v jednoletých jazykových pomaturitních kurzech. Z toho důvodu bude DDM Praha 5 do odvolání uzavřen.

Důležité informace ohledně koronaviru

03.03.2020

Vzhledem k nastalé situaci ohledně možnosti epidemie koronaviru COVID 19 apelujeme na zvýšenou opatrnost i v rámci docházky na zájmové aktivity DDM Praha 5. Prosíme všechny o:

  • zodpovědné dodržování hygienických pravidel zamezujících šíření infekce (časté mytí rukou, používání jednorázových kapesníků, atd.). 

  • docházku na zájmové aktivity pouze ve stavu bez příznaků onemocnění (netýká se pouze možnosti onemocnění koronavirem, ale i běžné chřipky)

  • dodržování hygienických opatření v případě cestování do zasažených oblastí (14 denní karanténa po příjezdu, apod.)

V případě, že vám bude lékařem doporučena karanténa, prosím informujte o této skutečnosti vedení DDM Praha 5 (marie.mertova@ddmpraha5.cz nebo telefonicky 257 323 918).
Prosíme rodiče o připomenutí základních hygienických pravidel svým dětem. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Odkazy na další informace: