Novinky

25.06.2020 AKTIVNÍ MĚSTO

Zapojili jsme se do programu AKTIVNÍ MĚSTO. Bližší informace

zde

30.05.2020 Vrácení úplaty za neproběhlé lekce.

Vážení klienti, budeme vám vracet poměrnou část úplaty za neproběhlé lekce z důvodu uzavření a omezení provozu Domu dětí a mládeže Praha 5 díky epidemii Covid.Bližší informace

zde

30.03.2020 ONLINE - Jedeme v tom společně!

Otevřeli jsme pro vás virtuální dveře k nám do domečku
Prosím, vstupte

ONLINE DDM Praha 5

Koronavirus a omezení provozu nás nezastaví, proto některé z našich kroužků otevíráme svým uživatelům online. Tady roušku potřebovat nebudete.
Pojďte si s námi vyzkoušet činnosti, které pro vás připravují naši lektoři - vedoucí, které znáte ze svých kroužků. Jedeme v tom společně! Tým DDM Praha 5

Obnovení činnosti DDM Praha 5 v omezeném režimu

04.05.2020 S velkou radostí vám oznamujeme, že Dům dětí a mládeže Praha 5 obnovuje od 11.5. 2020 v omezeném provozu svoji činnost.  Jedná se zatím o zájmové útvary na pracovištích Štefánikova 235/11 a Matoušova 16, kde zajistíme hygienické požadavky.

Nejpozději ve středu 6. 5. 2020 obdrží zákonní zástupci e-mail se základními informacemi. Účastník se bude moci zájmového útvaru zúčastnit při splnění následujících podmínek:
1) odevzdání čestného prohlášení (bude přílohou emailu ve středu)
2) vybavení účastníka 2 rouškami na pohyb po budově, uvnitř učeben předpokládáme probíhání ZÚ i bez roušek při splnění hygienických podmínek
3) nebude povolen vstup zákonných zástupců do jednotlivých budov DDM, předání účastníků proběhne před budovami při zachování vzdáleností.

Účastník musí potvrdit, zda bude kroužek od 11. 5. navštěvovat. Pokud se účastník nemůže dostavit, je povinné jeho omluvení telefonicky nebo e-mailem před konáním kroužku.

Těšíme se opět na setkání!