Ochrana osobních údajů (GDPR)

Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

Oznamujeme, že ve smyslu čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) byl pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO - data protection officer) pro DDM Praha 5 jmenován:


JUDr. Petr Pavlík
kontakt e-mail: poverenec@akpavlik.cz
Prostřednictvím uvedeného pověřence můžete uplatňovat svá práva vůči DDM Praha 5 v oblasti GDPR.