Představení

Dům dětí a mládeže  (dále jen DDM) je střediskem pro volný čas dětí a mládeže a je svým okolím na Praze 5 považován za jeden z nejvýznamnějších nástrojů v ovlivňování účelného trávení volného času nezanedbatelné skupiny dětí a mládeže. Náš DDM má významný podíl na formování osobnosti mladého člověka, na podpoře rozvíjení jeho přirozených zájmů, potřeb a talentu. Činnost našeho DDM je podstatnou součástí primární prevence negativních jevů, které současnou mladou generaci v nemalé míře ohrožují. 

Uskutečňujeme tedy výchovně vzdělávací, případně rekreační činnost pro všechny již zmíněné zájemce v jejich volném čase pravidelnou zájmovou činností, individuální prací, soutěžemi a přehlídkami a nabídkou spontánních aktivit, a to během celého roku.
           
Náš DDM sídlí ve starší budově v zástavbě starého Smíchova, poblíž rušného Anděla. Budova  má dvě  patra, které plně využíváme, v části přízemí budovy pak sídlí naše Centrum pro předškolní děti Líheň a odpolední klub Tučňák pro menší děti. Dále užíváme v Matoušově ulici keramické pracoviště a činnost našich některých kroužků probíhá přímo na školách Prahy 5, Prahy 13 a Prahy 16.

Pravidelnou zájmovou činnost uskutečňujeme v zájmových útvarech (kroužky, oddíly, soubory ....), kterých máme více jak 130. Z hlediska obsahového zaměření nám zájmové útvary pracují především v těchto oblastech: pohybové aktivity, turistika a sport, práce s keramickou hlínou, výpočetní technika, technika - modeláři a elektročinnost, výuka jazyků, přírodověda, rodinné kluby a kluby předškolních dětí. Těchto zájemců o pravidelnou činnost bylo v loňském roce na 1350.

Příležitostnou zájmovou činnost uskutečňujeme formou jednorázových nebo cyklických akcí. Pro  naše  členy máme připravenou rozsáhlou nabídku víkendových poznávacích zájezdů jak v ČR, tak i do blízkého zahraničí. Pořádáme různé exkurze po Praze (např. vybraná muzea), do výrobny svíček, na letiště, do ZOO či Botanické zahrady. Na velkých akcích spolupracujeme s dalšími partnery – jako např. s ČD a.s. u akce „Parou do historie“. Úspěšné jsou výtvarné dílny, které mají vždy jiné zaměření a o které je velký zájem. V minulém školním roce jsme těchto akcí připravili 246, z toho 81 o víkendech a zúčastnilo se jich na 14 965 účastníků.

Prázdninovou činnost uskutečňujeme formou táborů a odborných soustředění jako vyvrcholení činnosti zájmových útvarů mimo Prahu. Tábory jsou zaměřeny jak všeobecně,  tak i odborně – máme i vodácký nebo sportovní tábor. Tábory pořádáme s výjimkou vánočních prázdnin o všech prázdninách. Dále o všech prázdninách zajišťujeme pravidelnou nabídku aktivit pro děti, které zůstali v Praze – příměstské tábory. Jako programovou náplň těchto táborů lze mimo jiné uvést poznávací vycházky po Praze, práce v keramické dílně, prohlídky muzeí, pražských památek či krátké výlety do okolí Prahy apod. O účast na táborech je mezi našimi členy a veřejností velký zájem.

Spontánní činnost uskutečňujeme formou průběžné nabídky zájmového nebo rekreačního charakteru pro účastníky – zde např. společně s ČD a.s. pořádáme Mikulášské parní jízdy nebo Den dětí s Posázavským pacifikem. Kromě těchto velkých akcí (kterých se zúčastňují tisíce lidí) pořádáme i malé akce jako třeba soutěž v poznávání pražské integrované dopravy či soutěže v Magiku a Pokemónu.
           
Při DDM je otevřen i klub Holubník, který slouží k bezplatným návštěvám dětí zaměřených na různé karetní a deskové hry.